คำแปล gestational age แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gestational age อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gestational age แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term gestational age was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gestational age mean?
The meaning of gestational age .
1. gestational age [noun]
Definition : the age of an embryo counting from the time of fertilization
Synonym : fertilization age, fetal age


ETdict.com, Copyright ©