คำแปล gift แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gift อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gift แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gift [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของขวัญ
Synonym : present
คำที่เกี่ยวข้อง : ของกำนัล, ของฝาก, ของเยี่ยม

2. gift [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พรสวรรค์
Synonym : talent
คำที่เกี่ยวข้อง : ความสามารถพิเศษ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gift mean?
The meaning of gift .
1. gift [noun]
Definition : something acquired without compensation

2. gift [noun]
Definition : natural abilities or qualities
Synonym : endowment, natural endowment, talent

3. gift [noun]
Definition : the act of giving
Synonym : giving

4. gift [verb]
Definition : give qualities or abilities to
Synonym : empower, endow, endue, indue, invest

5. gift [verb]
Definition : give as a present
make a gift of
Synonym : give, present
ตัวอย่างประโยค
What will you give her for her birthday?.


ETdict.com, Copyright ©