คำแปล gig แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gig อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gig แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gig [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รถม้าสองล้อ (ใช้ม้า1ตัวและได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่19)
Synonym : carriage

2. gig [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแสดงดนตรีแจ๊ส
Synonym : concert

3. gig [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาชีพชั่วครวว
Synonym : temporary job
คำที่เกี่ยวข้อง : งานชั่วคราว

4. gig [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตะขอ
คำที่เกี่ยวข้อง : ฉมวก, ขอ, เงี่ยง

5. gig [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แทงด้วยฉมวก
คำที่เกี่ยวข้อง : แทงด้วยฉมวกหรือตะขอ

6. gig [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อบกพร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด

7. gig [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำเรียกย่อของ gigabyte (คำไม่เป็นทางการ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gig mean?
The meaning of gig .
1. gig [noun]
Definition : long and light rowing boat
especially for racing

2. gig [noun]
Definition : an implement with a shaft and barbed point used for catching fish
Synonym : fishgig, fizgig, lance, spear

3. gig [noun]
Definition : a cluster of hooks (without barbs) that is drawn through a school of fish to hook their bodies
used when fish are not biting

4. gig [noun]
Definition : tender that is a light ship's boat
often for personal use of captain

5. gig [noun]
Definition : small two-wheeled horse-drawn carriage
with two seats and no hood

6. gig [noun]
Definition : a booking for musicians
ตัวอย่างประโยค
They played a gig in New Jersey.


ETdict.com, Copyright ©