คำแปล gimmick แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gimmick อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gimmick แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gimmick [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เคล็ดลับ
Synonym : bluff, trick
คำที่เกี่ยวข้อง : กลเม็ด, เล่ห์กล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gimmick mean?
The meaning of gimmick .
1. gimmick [noun]
Definition : a drawback or difficulty that is not readily evident
Synonym : catch
ตัวอย่างประโยค
It sounds good but what's the catch?.

2. gimmick [noun]
Definition : something unspecified whose name is either forgotten or not known
Synonym : doodad, doohickey, doojigger, gismo, gizmo, gubbins, thingamabob, thingamajig, thingmabob, thingmajig, thingumabob, thingumajig, thingummy, whatchamacallit, whatchamacallum, whatsis, widget
ตัวอย่างประโยค
She eased the ball-shaped doodad back into its socket.
There may be some great new gizmo around the corner that you will want to use.

3. gimmick [noun]
Definition : any clever maneuver
Synonym : device, twist
ตัวอย่างประโยค
He would stoop to any device to win a point.
It was a great sales gimmick.
A cheap promotions gimmick for greedy businessmen.


ETdict.com, Copyright ©