คำแปล go on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ go on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

go on แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำต่อไป
Synonym : keep on
คำที่เกี่ยวข้อง : ดำเนินการต่อไป

2. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เดินนำหน้า
Synonym : go for, go ahead

3. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เข้ากันไม่ได้
Synonym : fit on, put on
คำที่เกี่ยวข้อง : ไปกันไม่ได้

4. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ประพฤติ
คำที่เกี่ยวข้อง : ปฏิบัติตัว, มีชีวิตอยู่, ดำรงชีวิต

5. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ดำเนินต่อไป
Synonym : carry on

6. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เดินต่อ
Synonym : get on
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินไปข้างหน้า, ไปต่อ ก้าวต่อไป

7. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : พูดต่อไป
Synonym : be off, be on about

8. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ผ่านไป
Synonym : fly by, go by

9. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้น

10. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เปิด (เครื่องไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า)
Synonym : put on,

11. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ก้าวหน้า
Synonym : bring on
คำที่เกี่ยวข้อง : รุดหน้า

12. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : พยายามจนสำเร็จ
Synonym : get on, make out

13. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มีชีวิตต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง : อยู่ได้

14. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : (เวลา) สาย
Synonym : get along, get on
คำที่เกี่ยวข้อง : ล่าช้า, (คน) แก่ขึ้น, โตขึ้น

15. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำตัวแปลกๆ

16. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้นบน (เวที หรือสนามกีฬา)
Synonym : come on

17. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เข้ากันได้
Synonym : get along, get along with
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นมิตรกัน

18. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ไม่เชื่อหรอก
Synonym : come on

19. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เดินทางไปเพื่อ
Synonym : send on, take on
คำที่เกี่ยวข้อง : ไปเพื่อ

20. go on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขี่ (สัตว์, พาหนะ เช่น เรือ หรือ เครื่องจักร)
Synonym : take on


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does go on mean?
The meaning of go on .
1. go back on [verb]
Definition : fail to fulfill a promise or obligation
Synonym : go back on, renege, renege on, renegue on
ตัวอย่างประโยค
She backed out of her promise.

2. go down on [verb]
Definition : provide sexual gratification through oral stimulation
Synonym : blow, fellate, go down on, suck

3. go on [verb]
Definition : continue a certain state, condition, or activity
Synonym : continue, go along, keep, proceed
ตัวอย่างประโยค
Keep on working!.
We continued to work into the night.
Keep smiling.
We went on working until well past midnight.

4. go on [verb]
Definition : come to pass
Synonym : come about, fall out, hap, happen, occur, pass, pass off, take place
ตัวอย่างประโยค
What is happening?.
The meeting took place off without an incidence.
Nothing occurred that seemed important.

5. go on [verb]
Definition : move forward, also in the metaphorical sense
Synonym : advance, march on, move on, pass on, progress
ตัวอย่างประโยค
Time marches on.

6. go on [verb]
Definition : continue talking
Synonym : carry on, continue, proceed
ตัวอย่างประโยค
I know it's hard,.
But there is no choice.
Carry on--pretend we are not in the room.

7. go on [verb]
Definition : start running, functioning, or operating
Synonym : come on, come up
ตัวอย่างประโยค
The lights went on.
The computer came up.

8. godson [noun]
Definition : a male godchild
Synonym : godson

9. goffering iron [noun]
Definition : an iron used to press pleats and ridges
Synonym : gauffer, gauffering iron, goffer, goffering iron

10. golden section [noun]
Definition : the proportional relation between two divisions of line or two dimension of a plane figure such that short : long :: long : (short + long)
Synonym : golden mean, golden section

11. golden-beard penstemon [noun]
Definition : plant of southwestern United States having long open clusters of scarlet flowers with yellow hairs on lower lip
Synonym : golden-beard penstemon, penstemon barbatus

12. golf lesson [noun]
Definition : a lesson in playing golf
Synonym : golf lesson

13. gonion [noun]
Definition : the craniometric point on either side at the apex of the lower jaw
Synonym : gonion

14. good afternoon [noun]
Definition : a conventional expression of greeting or farewell
Synonym : afternoon, good afternoon


ETdict.com, Copyright ©