คำแปล good luck แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ good luck อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

good luck แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. good luck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โชคดี
คำที่เกี่ยวข้อง : ดวงดี, โชคลาภ, โอกาสดี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does good luck mean?
The meaning of good luck .
1. good luck [noun]
Definition : an auspicious state resulting from favorable outcomes
Synonym : good fortune, luckiness

2. good luck [noun]
Definition : a stroke of luck
Synonym : fluke, good fortune

3. good luck [noun]
Definition : an unexpected piece of good luck
Synonym : break, happy chance
ตัวอย่างประโยค
He finally got his big break.


ETdict.com, Copyright ©