คำแปล good night แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ good night อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

good night แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. good night [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ราตรีสวัสดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง : คำบอกลาตอนกลางคืน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does good night mean?
The meaning of good night .
1. good night [noun]
Definition : a conventional expression of farewell


ETdict.com, Copyright ©