คำแปล gorgeous แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gorgeous อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gorgeous แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gorgeous [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โอ่อ่า
Synonym : beauteous, beautiful, exquisite
Antonym : hideous
คำที่เกี่ยวข้อง : หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gorgeous mean?
The meaning of gorgeous .
1. gorgeous [adjective]
Definition : dazzlingly beautiful
ตัวอย่างประโยค
A gorgeous Victorian gown.


ETdict.com, Copyright ©