คำแปล grape แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ grape อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

grape แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. grape [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : องุ่น
Synonym : wine
คำที่เกี่ยวข้อง : ผลองุ่น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does grape mean?
The meaning of grape .
1. grape [noun]
Definition : any of various juicy fruit of the genus Vitis with green or purple skins
grow in clusters

2. grape [noun]
Definition : any of numerous woody vines of genus Vitis bearing clusters of edible berries
Synonym : grape vine, grapevine

3. grape [noun]
Definition : a cluster of small projectiles fired together from a cannon to produce a hail of shot
Synonym : grapeshot


ETdict.com, Copyright ©