คำแปล grass แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ grass อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

grass แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. grass [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หญ้า
Synonym : grassland, meadow
คำที่เกี่ยวข้อง : บริเวณที่มีหญ้า, ทุ่งหญ้า

2. grass [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ที่บอกข้อมูล

3. grass [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : กัญชา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does grass mean?
The meaning of grass .
1. grass [noun]
Definition : narrow-leaved green herbage: grown as lawns
used as pasture for grazing animals
cut and dried as hay

2. grass [noun]
Definition : German writer of novels and poetry and plays (born 1927)
Synonym : gunter grass, gunter wilhelm grass

3. grass [noun]
Definition : a police informer who implicates many people
Synonym : supergrass

4. grass [noun]
Definition : bulky food like grass or hay for browsing or grazing horses or cattle
Synonym : eatage, forage, pasturage, pasture

5. grass [noun]
Definition : street names for marijuana
Synonym : dope, gage, green goddess, locoweed, mary jane, pot, sens, sess, skunk, smoke, weed

6. grass [verb]
Definition : shoot down, of birds

7. grass [verb]
Definition : cover with grass
ตัวอย่างประโยค
The owners decided to grass their property.

8. grass [verb]
Definition : spread out clothes on the grass to let it dry and bleach

9. grass [verb]
Definition : cover with grass
Synonym : grass over

10. grass [verb]
Definition : feed with grass

11. grass [verb]
Definition : give away information about somebody
Synonym : betray, denounce, give away, rat, shit, shop, snitch, stag, tell on
ตัวอย่างประโยค
He told on his classmate who had cheated on the exam.


ETdict.com, Copyright ©