คำแปล greasy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ greasy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

greasy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. greasy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นน้ำมัน
Synonym : fatty, spotty, dirty
Antonym : clean
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นคราบน้ำมัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does greasy mean?
The meaning of greasy .
1. greasy [adjective]
Definition : containing an unusual amount of grease or oil
Synonym : oily, oleaginous, sebaceous
ตัวอย่างประโยค
Greasy hamburgers.
Oily fried potatoes.
Oleaginous seeds.

2. greasy [adjective]
Definition : smeared or soiled with grease or oil
Synonym : oily
ตัวอย่างประโยค
Greasy coveralls.
Get rid of rubbish and oily rags.


ETdict.com, Copyright ©