คำแปล groove แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ groove อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

groove แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. groove [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ร่อง
Synonym : channel, notch, trench
คำที่เกี่ยวข้อง : ราง, ท่อ, ช่อง

2. groove [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : งานประจำ
Synonym : routine

3. groove [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเป็นร่อง
Synonym : chisel, gouge
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำเป็นราง, ไถให้เป็นร่อง

4. groove [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนุกสนาน
คำที่เกี่ยวข้อง : เพลิดเพลิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does groove mean?
The meaning of groove .
1. groove [noun]
Definition : a long narrow furrow cut either by a natural process (such as erosion) or by a tool (as e.g. a groove in a phonograph record)
Synonym : channel

2. groove [noun]
Definition : a settled and monotonous routine that is hard to escape
Synonym : rut
ตัวอย่างประโยค
They fell into a conversational rut.

3. groove [noun]
Definition : (anatomy) any furrow or channel on a bodily structure or part
Synonym : vallecula

4. groove [verb]
Definition : make a groove in, or provide with a groove
ตัวอย่างประโยค
Groove a vinyl record.

5. groove [verb]
Definition : hollow out in the form of a furrow or groove
Synonym : furrow, rut
ตัวอย่างประโยค
Furrow soil.


ETdict.com, Copyright ©