คำแปล groundbreaking แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ groundbreaking อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

groundbreaking แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term groundbreaking was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does groundbreaking mean?
The meaning of groundbreaking .
1. groundbreaking [noun]
Definition : the ceremonial breaking of the ground to formally begin a construction project
Synonym : groundbreaking ceremony

2. groundbreaking [adjective]
Definition : being or producing something like nothing done or experienced or created before
Synonym : innovational, innovative
ตัวอย่างประโยค
Stylistically innovative works.
Innovative members of the artistic community.
A mind so innovational, so original.


ETdict.com, Copyright ©