คำแปล guidance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ guidance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

guidance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. guidance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแนะแนว
Synonym : direction, supervision, instruction
คำที่เกี่ยวข้อง : การแนะนำ, สิ่งนำทาง

2. guidance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแนะแนว
Synonym : conduct, counselling

3. guidance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำแนะนำ
Synonym : advice


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does guidance mean?
The meaning of guidance .
1. guidance [noun]
Definition : something that provides direction or advice as to a decision or course of action
Synonym : counsel, counseling, counselling, direction

2. guidance [noun]
Definition : the act of guiding or showing the way
Synonym : steering

3. guidance [noun]
Definition : the act of setting and holding a course
Synonym : direction, steering
ตัวอย่างประโยค
A new council was installed under the direction of the king.


ETdict.com, Copyright ©