คำแปล gun แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gun อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gun แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gun [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปืน
Synonym : firearm, handgun

2. gun [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยิง
Synonym : shoot, fire
คำที่เกี่ยวข้อง : ยิงด้วยปืน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gun mean?
The meaning of gun .
1. gun [noun]
Definition : a weapon that discharges a missile at high velocity (especially from a metal tube or barrel)

2. gun [noun]
Definition : large but transportable armament
Synonym : artillery, heavy weapon, ordnance

3. gun [noun]
Definition : a person who shoots a gun (as regards their ability)
Synonym : gunman

4. gun [noun]
Definition : a professional killer who uses a gun
Synonym : gun for hire, gunman, gunslinger, hired gun, hit man, hitman, shooter, torpedo, triggerman

5. gun [noun]
Definition : a hand-operated pump that resembles a revolver
forces grease into parts of a machine
Synonym : grease-gun

6. gun [noun]
Definition : a pedal that controls the throttle valve
Synonym : accelerator, accelerator pedal, gas, gas pedal, throttle
ตัวอย่างประโยค
He stepped on the gas.

7. gun [noun]
Definition : the discharge of a firearm as signal or as a salute in military ceremonies
ตัวอย่างประโยค
Two runners started before the gun.
A twenty gun salute.

8. gun [verb]
Definition : shoot with a gun


ETdict.com, Copyright ©