คำแปล guy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ guy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

guy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. guy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนนั้น
Synonym : boy, person, man
คำที่เกี่ยวข้อง : พ่อหนุ่ม, คนนี้, หมอนั่น, เจ้านั่น

2. guy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เชือกรัด
Synonym : guy rope
คำที่เกี่ยวข้อง : สายรัด

3. guy [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เยาะเย้ย
Synonym : mock
คำที่เกี่ยวข้อง : หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน

4. guy [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does guy mean?
The meaning of guy .
1. guy [noun]
Definition : an informal term for a youth or man
Synonym : bozo, cat, hombre
ตัวอย่างประโยค
A nice guy.
The guy's only doing it for some doll.

2. guy [noun]
Definition : an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy Fawkes Day

3. guy [noun]
Definition : a cable, wire, or rope that is used to brace something (especially a tent)
Synonym : guy cable, guy rope, guy wire

4. guy [verb]
Definition : subject to laughter or ridicule
Synonym : blackguard, jest at, laugh at, make fun, poke fun, rib, ridicule, roast
ตัวอย่างประโยค
The satirists ridiculed the plans for a new opera house.
The students poked fun at the inexperienced teacher.
His former students roasted the professor at his 60th birthday.

5. guy [verb]
Definition : steady or support with a guy wire or cable
ตัวอย่างประโยค
The Italians guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing.


ETdict.com, Copyright ©