คำแปล had แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ had อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

had แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

had (verb) : have
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. had [auxiliary verb, กริยาช่วย]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have


The term had was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©