คำแปล hale แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hale อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hale แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hale [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : กระชุ่มกระชวย
Synonym : healthy, robust
Antonym : ill,sickly
คำที่เกี่ยวข้อง : แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า

2. hale [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฉุด
Synonym : drag, pull
คำที่เกี่ยวข้อง : ลาก, กระชาก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hale mean?
The meaning of hale .
1. hale [noun]
Definition : a soldier of the American Revolution who was hanged as a spy by the British
his last words were supposed to have been `I only regret that I have but one life to give for my country' (1755-1776)
Synonym : nathan hale

2. hale [noun]
Definition : United States astronomer who discovered that sunspots are associated with strong magnetic fields (1868-1938)
Synonym : george ellery hale

3. hale [noun]
Definition : prolific United States writer (1822-1909)
Synonym : edward everett hale

4. hale [verb]
Definition : to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means :
Synonym : coerce, force, pressure, squeeze
ตัวอย่างประโยค
She forced him to take a job in the city.
He squeezed her for information.

5. hale [verb]
Definition : draw slowly or heavily
Synonym : cart, drag, haul
ตัวอย่างประโยค
Haul stones.
Haul nets.

6. hale [adjective]
Definition : exhibiting or restored to vigorous good health
Synonym : whole
ตัวอย่างประโยค
Hale and hearty.
Whole in mind and body.
A whole person again.


ETdict.com, Copyright ©