คำแปล halibut แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ halibut อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

halibut แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. halibut [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปลาที่มีลำตัวแบนจำพวก Hippoglossus


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does halibut mean?
The meaning of halibut .
1. halibut [noun]
Definition : lean flesh of very large flatfish of Atlantic or Pacific

2. halibut [noun]
Definition : marine food fish of the northern Atlantic or northern Pacific
the largest flatfish and one of the largest teleost fishes
Synonym : holibut


ETdict.com, Copyright ©