คำแปล hand on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hand on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hand on แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hand on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ

2. hand on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ส่ง (ข้อมูล) ให้
Synonym : pass along, pass down

3. hand on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ส่งมอบให้ต่อ
Synonym : pass on
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่งต่อ, สืบทอด

4. hand on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มอบอำนาจให้กับ
Synonym : hand over


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hand on mean?
The meaning of hand on .
1. hand lotion [noun]
Definition : lotion used to soften the hands
Synonym : hand lotion

2. handicapped person [noun]
Definition : a person who has some condition that markedly restricts their ability to function physically or mentally or socially
Synonym : handicapped person

3. hands-on [adjective]
Definition : involving active participation
Synonym : hands-on
ตัวอย่างประโยค
He's a hands-on manager.
Hands-on operations.


ETdict.com, Copyright ©