คำแปล hang around แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hang around อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hang around แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hang around [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : ค่อยๆพัฒนา

2. hang around [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
Synonym : bang around, kick about

3. hang around [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เป็นเพื่อนกับ
คำที่เกี่ยวข้อง : สนิทสนมกับ

4. hang around [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขู่ให้กลัว

5. hang around [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : คอยโดยไม่ทำอะไร
Synonym : hang about, hang round

6. hang around [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย
Synonym : hang about, hang round

7. hang around [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตร็ดเตร่
Synonym : loiter
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินไปเดินมา, ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hang around mean?
The meaning of hang around .
1. hang around [verb]
Definition : be about
Synonym : footle, lallygag, linger, loaf, loiter, lollygag, lounge, lurk, mess about, mill about, mill around, tarry
ตัวอย่างประโยค
The high school students like to loiter in the Central Square.
Who is this man that is hanging around the department?.


ETdict.com, Copyright ©