คำแปล harm แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ harm อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

harm แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. harm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความชั่วร้าย

2. harm [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเสียหาย
Synonym : damage, injury
คำที่เกี่ยวข้อง : การบาดเจ็บ

3. harm [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำอันตราย, ทำลาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does harm mean?
The meaning of harm .
1. harm [noun]
Definition : any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc.
Synonym : hurt, injury, trauma

2. harm [noun]
Definition : the occurrence of a change for the worse
Synonym : damage, impairment

3. harm [noun]
Definition : the act of damaging something or someone
Synonym : damage, hurt, scathe

4. harm [verb]
Definition : cause or do harm to
ตัวอย่างประโยค
These pills won't harm your system.


ETdict.com, Copyright ©