คำแปล hat แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hat อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hat แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทบาท
คำที่เกี่ยวข้อง : ตำแหน่ง

2. hat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หมวก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hat mean?
The meaning of hat .
1. hat [noun]
Definition : headdress that protects the head from bad weather
has shaped crown and usually a brim
Synonym : chapeau, lid

2. hat [noun]
Definition : an informal term for a person's role
ตัวอย่างประโยค
He took off his politician's hat and talked frankly.

3. hat [verb]
Definition : put on or wear a hat
ตัวอย่างประโยค
He was unsuitably hatted.

4. hat [verb]
Definition : furnish with a hat


ETdict.com, Copyright ©