คำแปล healthcare แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ healthcare อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

healthcare แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term healthcare was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does healthcare mean?
The meaning of healthcare .
1. healthcare [noun]
Definition : the preservation of mental and physical health by preventing or treating illness through services offered by the health profession
Synonym : health care


ETdict.com, Copyright ©