คำแปล height แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ height อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

height แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. height [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสูง
Synonym : altitude, elevation
คำที่เกี่ยวข้อง : ระดับความสูง

2. height [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดที่สูงสุด
คำที่เกี่ยวข้อง : จุดสุดยอด

3. height [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับที่สูงที่สุด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does height mean?
The meaning of height .
1. height [noun]
Definition : the vertical dimension of extension
distance from the base of something to the top
Synonym : tallness

2. height [noun]
Definition : the highest level or degree attainable
the highest stage of development
Synonym : acme, elevation, meridian, peak, pinnacle, summit, superlative, tiptop, top
ตัวอย่างประโยค
His landscapes were deemed the acme of beauty.
The artist's gifts are at their acme.
At the height of her career.
The peak of perfection.
Summer was at its peak.
...catapulted Einstein to the pinnacle of fame.
The summit of his ambition.
So many highest superlatives achieved by man.
At the top of his profession.

3. height [noun]
Definition : (of a standing person) the distance from head to foot
Synonym : stature

4. height [noun]
Definition : elevation especially above sea level or above the earth's surface
Synonym : altitude
ตัวอย่างประโยค
The altitude gave her a headache.


ETdict.com, Copyright ©