คำแปล heir แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ heir อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

heir แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. heir [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทายาท
Synonym : beneficiary, inheritor, successor
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does heir mean?
The meaning of heir .
1. heir [noun]
Definition : a person who is entitled by law or by the terms of a will to inherit the estate of another
Synonym : heritor, inheritor

2. heir [noun]
Definition : a person who inherits some title or office
Synonym : successor


ETdict.com, Copyright ©