คำแปล herewith แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ herewith อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

herewith แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. herewith [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ตามนี้ (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยวิธีนี้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does herewith mean?
The meaning of herewith .
1. herewith [adverb]
Definition : (formal) by means of this
Synonym : hereby
ตัวอย่างประโยค
I hereby declare you man and wife.


ETdict.com, Copyright ©