คำแปล heritage แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ heritage อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

heritage แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. heritage [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มรดก
Synonym : inheritance, legacy, patrimony


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does heritage mean?
The meaning of heritage .
1. heritage [noun]
Definition : practices that are handed down from the past by tradition
ตัวอย่างประโยค
A heritage of freedom.

2. heritage [noun]
Definition : any attribute or immaterial possession that is inherited from ancestors
Synonym : inheritance
ตัวอย่างประโยค
My only inheritance was my mother's blessing.
The world's heritage of knowledge.

3. heritage [noun]
Definition : that which is inherited
a title or property or estate that passes by law to the heir on the death of the owner
Synonym : inheritance

4. heritage [noun]
Definition : hereditary succession to a title or an office or property
Synonym : inheritance


ETdict.com, Copyright ©