คำแปล hint แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hint อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hint แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hint [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การพูดเป็นนัย
Synonym : clue, indication, signal
คำที่เกี่ยวข้อง : การแย้ม, การพูดเปรย, การบอกใบ้, การเสนอแนะเป็นนัยๆ

2. hint [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกริ่น
คำที่เกี่ยวข้อง : บอกใบ้, พูดเป็นนัย, แย้ม, เปรย

3. hint [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนเล็กน้อย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hint mean?
The meaning of hint .
1. hint [noun]
Definition : an indirect suggestion
Synonym : breath, intimation
ตัวอย่างประโยค
Not a breath of scandal ever touched her.

2. hint [noun]
Definition : a slight indication
Synonym : clue

3. hint [noun]
Definition : a slight but appreciable amount
Synonym : jot, mite, pinch, soupcon, speck, tinge, touch
ตัวอย่างประโยค
This dish could use a touch of garlic.

4. hint [noun]
Definition : a just detectable amount
Synonym : suggestion, trace
ตัวอย่างประโยค
He speaks French with a trace of an accent.

5. hint [noun]
Definition : an indication of potential opportunity
Synonym : confidential information, lead, steer, tip, wind
ตัวอย่างประโยค
He got a tip on the stock market.
A good lead for a job.

6. hint [verb]
Definition : drop a hint
intimate by a hint
Synonym : suggest


ETdict.com, Copyright ©