คำแปล hitchhike แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hitchhike อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hitchhike แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hitchhike [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี
คำที่เกี่ยวข้อง : โบกรถขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี

2. hitchhike [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี
คำที่เกี่ยวข้อง : โบกรถขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hitchhike mean?
The meaning of hitchhike .
1. hitchhike [verb]
Definition : travel by getting free rides from motorists
Synonym : hitch, thumb


ETdict.com, Copyright ©