คำแปล hobbit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hobbit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hobbit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term hobbit was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hobbit mean?
The meaning of hobbit .
1. hobbit [noun]
Definition : an imaginary being similar to a person but smaller and with hairy feet
invented by J.R.R. Tolkien


ETdict.com, Copyright ©