คำแปล hold on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hold on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hold on แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hold on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : จับไว้
Synonym : hang on
คำที่เกี่ยวข้อง : ถือเอาไว้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hold on mean?
The meaning of hold on .
1. hold on [verb]
Definition : hold firmly
Synonym : grasp

2. hold on [verb]
Definition : stop and wait, as if awaiting further instructions or developments
Synonym : stop
ตัวอย่างประโยค
Hold on a moment!.

3. hold on [verb]
Definition : be persistent, refuse to stop
Synonym : hang in, hang on, persevere, persist
ตัวอย่างประโยค
He persisted to call me every night.
The child persisted and kept asking questions.

4. hold on [verb]
Definition : hold the phone line open
Synonym : hang on, hold the line
ตัวอย่างประโยค
Please hang on while I get your folder.

5. hold on [verb]
Definition : retain possession of
Synonym : keep
ตัวอย่างประโยค
Can I keep my old stuffed animals?.
She kept her maiden name after she married.


ETdict.com, Copyright ©