คำแปล honesty แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ honesty อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

honesty แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. honesty [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความจริงใจ

2. honesty [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความซื่อสัตย์
Synonym : incorruptibility, integrity, uprightness
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does honesty mean?
The meaning of honesty .
1. honesty [noun]
Definition : the quality of being honest
Synonym : honestness

2. honesty [noun]
Definition : southeastern European plant cultivated for its fragrant purplish flowers and round flat papery silver-white seedpods that are used for indoor decoration
Synonym : lunaria annua, money plant, satin flower, satinpod, silver dollar


ETdict.com, Copyright ©