คำแปล honey แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ honey อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

honey แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. honey [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : น้ำผึ้ง

2. honey [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : darling, honeybun, sweetheart
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่รัก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does honey mean?
The meaning of honey .
1. honey [noun]
Definition : a sweet yellow liquid produced by bees

2. honey [noun]
Definition : a beloved person
used as terms of endearment
Synonym : beloved, dear, dearest, love

3. honey [verb]
Definition : sweeten with honey

4. honey [adjective]
Definition : of something having the color of honey


ETdict.com, Copyright ©