คำแปล honor แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ honor อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

honor แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. honor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เกียรติ
Synonym : honorableness, integrity, uprightness
Antonym : dishonor,immorality
คำที่เกี่ยวข้อง : เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์

2. honor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเคารพ
คำที่เกี่ยวข้อง : การนับถือ

3. honor [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เคารพ
คำที่เกี่ยวข้อง : แสดงความเคารพ, นับถือ

4. honor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชื่อเสียง

5. honor [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้เกียรติ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does honor mean?
The meaning of honor .
1. honor [noun]
Definition : a tangible symbol signifying approval or distinction
Synonym : accolade, award, honour, laurels
ตัวอย่างประโยค
An award for bravery.

2. honor [noun]
Definition : the state of being honored
Synonym : honour, laurels

3. honor [noun]
Definition : the quality of being honorable and having a good name
Synonym : honour
ตัวอย่างประโยค
A man of honor.

4. honor [noun]
Definition : a woman's virtue or chastity
Synonym : honour, pureness, purity

5. honor [verb]
Definition : bestow honor or rewards upon
Synonym : honour, reward
ตัวอย่างประโยค
Today we honor our soldiers.
The scout was rewarded for courageous action.

6. honor [verb]
Definition : show respect towards
Synonym : abide by, honour, observe, respect
ตัวอย่างประโยค
Honor your parents!.

7. honor [verb]
Definition : accept as pay
Synonym : honour
ตัวอย่างประโยค
We honor checks and drafts.


ETdict.com, Copyright ©