คำแปล honored แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ honored อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

honored แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term honored was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does honored mean?
The meaning of honored .
1. honored [adjective]
Definition : having an illustrious reputation
respected
Synonym : esteemed, prestigious
ตัวอย่างประโยค
Our esteemed leader.
A prestigious author.


ETdict.com, Copyright ©