คำแปล host แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ host อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

host แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. host [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เจ้าบ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง : เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน, ผู้จัดงาน

2. host [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน, ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน

3. host [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นผู้จัดรายการ
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นพิธีกร

4. host [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พิธีกร
Synonym : entertain, master of ceremonies
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดรายการ

5. host [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต

6. host [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดงาน

7. host [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่มคนจำนวนมาก
Synonym : herd, horde, throng
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งของจำนวนมาก

8. host [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กองทัพ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does host mean?
The meaning of host .
1. host [noun]
Definition : a person who invites guests to a social event (such as a party in his or her own home) and who is responsible for them while they are there

2. host [noun]
Definition : a vast multitude
Synonym : horde, legion

3. host [noun]
Definition : an animal or plant that nourishes and supports a parasite
it does not benefit and is often harmed by the association

4. host [noun]
Definition : a person who acts as host at formal occasions (makes an introductory speech and introduces other speakers)
Synonym : emcee, master of ceremonies

5. host [noun]
Definition : archaic terms for army
Synonym : legion

6. host [noun]
Definition : any organization that provides resources and facilities for a function or event
ตัวอย่างประโยค
Atlanta was chosen to be host for the Olympic Games.

7. host [noun]
Definition : (medicine) recipient of transplanted tissue or organ from a donor

8. host [noun]
Definition : the owner or manager of an inn
Synonym : boniface, innkeeper

9. host [noun]
Definition : a technical name for the bread used in the service of Mass or Holy Communion

10. host [noun]
Definition : (computer science) a computer that provides client stations with access to files and printers as shared resources to a computer network
Synonym : server

11. host [verb]
Definition : be the host of or for
ตัวอย่างประโยค
We hosted 4 couples last night.


ETdict.com, Copyright ©