คำแปล hours แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hours อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hours แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term hours was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hours mean?
The meaning of hours .
1. hours [noun]
Definition : a period of time assigned for work
ตัวอย่างประโยค
They work long hours.

2. hours [noun]
Definition : an indefinite period of time
ตัวอย่างประโยค
They talked for hours.


ETdict.com, Copyright ©