คำแปล human rights แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ human rights อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

human rights แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. human rights [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิทธิมนุษยชน


The term human%rights was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©