คำแปล hump แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hump อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hump แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. hump [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำหลังโกง
คำที่เกี่ยวข้อง : โก่งหลัง

2. hump [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โหนกอูฐ
คำที่เกี่ยวข้อง : หนอก, โคก, ตะโหงก

3. hump [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ร่วมเพศ
Synonym : have sex
คำที่เกี่ยวข้อง : มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hump mean?
The meaning of hump .
1. hump [noun]
Definition : something that bulges out or is protuberant or projects from its surroundings
Synonym : bulge, bump, excrescence, extrusion, gibbosity, gibbousness, jut, prominence, protrusion, protuberance, swelling
ตัวอย่างประโยค
The gun in his pocket made an obvious bulge.
The hump of a camel.
He stood on the rocky prominence.
The occipital protuberance was well developed.
The bony excrescence between its horns.

2. hump [verb]
Definition : round one's back by bending forward and drawing the shoulders forward
Synonym : hunch, hunch forward, hunch over

3. hump [verb]
Definition : have sexual intercourse with
Synonym : bang, be intimate, bed, bonk, do it, eff, fuck, get it on, get laid, have a go at it, have intercourse, have it away, have it off, have sex, jazz, know, lie with, love, make love
ตัวอย่างประโยค
This student sleeps with everyone in her dorm.
Adam knew Eve.
Were you ever intimate with this man?.


ETdict.com, Copyright ©