คำแปล hypertrophy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ hypertrophy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

hypertrophy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term hypertrophy was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does hypertrophy mean?
The meaning of hypertrophy .
1. hypertrophy [noun]
Definition : abnormal enlargement of a body part or organ

2. hypertrophy [verb]
Definition : undergo hypertrophy
ตัวอย่างประโยค
Muscles can hypertrophy when people take steroids.


ETdict.com, Copyright ©