คำแปล identity crisis แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ identity crisis อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

identity crisis แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term identity crisis was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does identity crisis mean?
The meaning of identity crisis .
1. identity crisis [noun]
Definition : distress and disorientation (especially in adolescence) resulting from conflicting pressures and uncertainty about one's self and one's role in society


ETdict.com, Copyright ©