คำแปล idol แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ idol อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

idol แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. idol [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก
Synonym : hero, heroine, ideal
คำที่เกี่ยวข้อง : ฮีโร่

2. idol [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เทวรูป
Synonym : graven image, icon
คำที่เกี่ยวข้อง : รูปปั้นของพระผู้เป็นเจ้า

3. idol [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does idol mean?
The meaning of idol .
1. idol [noun]
Definition : a material effigy that is worshipped
Synonym : god, graven image
ตัวอย่างประโยค
Thou shalt not make unto thee any graven image.
Money was his god.

2. idol [noun]
Definition : someone who is adored blindly and excessively
Synonym : matinee idol

3. idol [noun]
Definition : an ideal instance
a perfect embodiment of a concept
Synonym : beau ideal, paragon, perfection


ETdict.com, Copyright ©