คำแปล imperative แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ imperative อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

imperative แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. imperative [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : จำเป็น
Synonym : crucial, necessary, unavoidable
คำที่เกี่ยวข้อง : สำคัญ, ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

2. imperative [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เป็นคำสั่ง (คำทางการ)
Synonym : commanding, dominant, masterful
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเป็นคำสั่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does imperative mean?
The meaning of imperative .
1. imperative [noun]
Definition : a mood that expresses an intention to influence the listener's behavior
Synonym : imperative form, imperative mood, jussive mood

2. imperative [noun]
Definition : some duty that is essential and urgent

3. imperative [adjective]
Definition : requiring attention or action
ตัวอย่างประโยค
As nuclear weapons proliferate, preventing war becomes imperative.
Requests that grew more and more imperative.

4. imperative [adjective]
Definition : relating to verbs in the imperative mood


ETdict.com, Copyright ©