คำแปล implement แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ implement อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

implement แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. implement [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้

2. implement [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้มีผล
Synonym : achieve, carry out, execute, fulfill
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ, ทำให้เกิดประโยชน์

3. implement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อุปกรณ์เครื่องใช้
Synonym : instrument, tool
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does implement mean?
The meaning of implement .
1. implement [noun]
Definition : instrumentation (a piece of equipment or tool) used to effect an end

2. implement [verb]
Definition : apply in a manner consistent with its purpose or design
ตัวอย่างประโยค
Implement a procedure.

3. implement [verb]
Definition : ensure observance of laws and rules
Synonym : apply, enforce
ตัวอย่างประโยค
Apply the rules to everyone.

4. implement [verb]
Definition : pursue to a conclusion or bring to a successful issue
Synonym : carry out, follow out, follow through, follow up, go through, put through
ตัวอย่างประโยค
Did he go through with the treatment?.
He implemented a new economic plan.
She followed up his recommendations with a written proposal.


ETdict.com, Copyright ©