คำแปล implement of war แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ implement of war อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

implement of war แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term implement of war was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does implement of war mean?
The meaning of implement of war .
1. implements of war [noun]
Definition : weapons considered collectively
Synonym : arms, implements of war, munition, weaponry, weapons system


ETdict.com, Copyright ©