คำแปล implicit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ implicit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

implicit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. implicit [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งบอกเป็นนัย
Synonym : inferable, inherent, tacit

2. implicit [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไร้ข้อกังขา
Synonym : certain, unquestioning
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยไม่ต้องสงสัย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does implicit mean?
The meaning of implicit .
1. implicit [adjective]
Definition : implied though not directly expressed
inherent in the nature of something
Synonym : inexplicit
ตัวอย่างประโยค
An implicit agreement not to raise the subject.
There was implicit criticism in his voice.
Anger was implicit in the argument.
The oak is implicit in the acorn.

2. implicit [adjective]
Definition : being without doubt or reserve
Synonym : unquestioning
ตัวอย่างประโยค
Implicit trust.


ETdict.com, Copyright ©