คำแปล in force แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ in force อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

in force แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. in force [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : มากมาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does in force mean?
The meaning of in force .
1. in force [adjective]
Definition : exerting force or influence
Synonym : effective, good, in effect
ตัวอย่างประโยค
The law is effective immediately.
A warranty good for two years.
The law is already in effect (or in force).


ETdict.com, Copyright ©