คำแปล in short แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ in short อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

in short แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. in short [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : อย่างย่อ
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างสั้นๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does in short mean?
The meaning of in short .
1. in short [adverb]
Definition : in a concise manner
in a few words
Synonym : briefly, concisely, in brief, shortly
ตัวอย่างประโยค
The history is summed up concisely in this book.
She replied briefly.
Briefly, we have a problem.
To put it shortly.


ETdict.com, Copyright ©