คำแปล in the end แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ in the end อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

in the end แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. in the end [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ในที่สุด
Synonym : finally, lastly
คำที่เกี่ยวข้อง : ท้ายที่สุด, สุดท้าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does in the end mean?
The meaning of in the end .
1. in the end [adverb]
Definition : after a very lengthy period of time
Synonym : in the long run
ตัวอย่างประโยค
She will succeed in the long run.

2. in the end [adverb]
Definition : as the end result of a succession or process
Synonym : at last, at long last, finally, ultimately
ตัวอย่างประโยค
Ultimately he had to give in.
At long last the winter was over.


ETdict.com, Copyright ©